O nás:

Náš hospicový tým tvoří:

lékařka
všeobecné zdravotní sestry
sociální pracovnice
psychoterapeutka
pracovnice v sociálních službách
technický pracovník
administrativní pracovnice
dobrovolníci

Naše služby jsou registrovány:

U Krajského úřadu Středočeského kraje: Rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Rozhodnutím o registraci sociálních služeb
U Ministerstva práce a sociálních věcí: V Registru poskytovatelů sociálních služeb

Spolek HOSPIC TEMPUS, z.s. je neziskovou organizací.

Finanční prostředky na jeho provoz získáváme prozatím především od laskavých dárců. Dále z dotací a grantů.

Jsme přidruženými členy Fóra mobilních hospiců.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.