O nás:

Náš obětavý tým tvoří:

lékařka   

všeobecné zdravotní sestry
psychosociální pracovnice
pečovatelky
dobrovolníci

Naše služby jsou registrovány:
U Krajského úřadu Středočeského kraje:

Rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutím o registraci sociálních služeb

U Ministerstva práce a sociálních věcí:

V Registru poskytovatelů sociálních služeb

Spolek HOSPIC TEMPUS, z.s. je neziskovou organizací.     

Finanční prostředky na jeho provoz získáváme prozatím především od laskavých dárců. Dále z dotací a grantů.

Jsme řádnými členy Asociace poskytelovatelů hospicové paliativní péče
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.