Vzdělání

2013–2015 Magisterské studium Ošetřovatelství v geriatrii, Ostrava
2010–2013 Bakalářské studium Ošetřovatelství, všeobecná sestra, Pardubice
2010–2012 Specializovaná způsobilost v oboru Komunitní ošetřovatelská péče, NCO NZO Brno
1985–1989 Střední zdravotnická škola, zdravotní sestra, Mladá Boleslav

Pracovní zkušenosti a odborná praxe

2018–dosud Hospic Tempus, z.s., vrchní sestra mobilní hospicové péče
2015–2018 Dohoda o provedení práce, mobilní hospicová péče
2015–2018 Dohoda o pracovní činnosti, domácí péče
1990–2018 AČR MO, ambulance všeobecného lékaře, pozice všeobecná sestra, staniční sestra a následně vrchní sestra

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Vzdělání v paliativní medicíně

2015 Certifikovaný kurz Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
2017 Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC
2018 Zvláštní odborná způsobilost Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentní močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace
2018 Zvláštní odborná způsobilost Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.