Ceník hospicové péče

Jednorázová návštěva sestry v rodině u klienta, kterého nemáme v péči 300,- Kč
Vstupní poplatek – první návštěva lékařky a sestry v rodině 600,- Kč
Návštěva lékařky kdykoliv v průběhu péče 600,- Kč
Domácí hospicová péče za den, kdy byla vykonána návštěva 250,- Kč

částka zahrnuje:

  • návštěvu sestry v rodině (24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna a svátků)
  • návštěvu pečovatelky (24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna a svátků)
  • návštěvu psychosociální pracovnice
  • telefonickou konzultaci (24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna a svátků)
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek a podpůrných přístrojů
  • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.)
  • cestovné
Odlehčovací a pečovatelské služby:
První čtyři hodiny 130,- Kč
Každá další započatá hodina 100,- Kč
  • Cena za jednorázovou návštěvu u klienta, kterého nemáme v péči, bude vybírána v hotovosti, proti pokladnímu dokladu
  • Ostatní poplatky budou fakturovány zpětně, ke konci měsíce nebo po ukončení péče, se splatností 14 dnů od vystavení faktury
  • Poskytované služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování pro klienty v regionu MAS Nad Prahou mohou být poskytnuty bezplatně, při splnění podmínek Operačního programu Zaměstnanost, Evropských sociálních fondů, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0009888, ze kterého budou hrazeny.

Platnost ceníku od 1.1.2019

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.