Ceník domácí hospicové péče

Dokumenty ke stažení:

Jednorázová návštěva sestry v rodině u klienta, kterého nemáme v péči 350,- Kč
Vstupní poplatek – první návštěva lékaře a sestry v rodině 600,- Kč
Návštěva lékaře kdykoliv v průběhu péče 600,- Kč
Domácí hospicová péče za den, kdy byla vykonána návštěva 300,- Kč

Částka zahrnuje:

  • návštěvu sestry nebo nelékařského pracovníka v rodině (24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna a svátků)
  • telefonickou konzultaci (24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna a svátků)
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek a podpůrných přístrojů
  • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.)
Montáž a demontáž elektrické polohovací postele včetně dopravy 1000,- Kč
(řídí se Provozním řádem půjčovny pomůcek)

Odlehčovací služby
každá započatá hodina 130,- Kč
  • Cena za jednorázovou návštěvu u klienta, kterého nemáme v péči, bude vybírána v hotovosti, proti pokladnímu dokladu.
  • Ostatní poplatky budou fakturovány zpětně, ke konci měsíce nebo po ukončení péče, se splatností 14 dnů od vystavení faktury.
  • Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně z darů a sbírek.

***

Platnost ceníku od 1. 2. 2022

Mgr. Dita Brezováková – předsedkyně

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.