V termínu 17.–18. 9. 2021 jsme se zúčastnili XII. Celostátní konference paliativní medicíny v Plzni, věnované rozvoji specializované paliativní péče v nemocnicích, ale také v sociálním prostředí klienta. K dalším tématům patřily moderní přístupy v léčbě symptomů v závěru života, podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče v sociálních zařízení nebo otázky spirituality v kritických situacích. Na konferenci byly k vidění prakticky orientované workshopy zaměřené na paliativní péči. Konference je největší odbornou akcí v oboru paliativní péče, která je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které toto téma zajímá. Rády jsme se potkaly s kolegy, jinak než v on-line prostředí. Průběžně během roku se školíme a čerpáme nové poznatky z paliativní medicíny, které poté můžeme využívat v rodinách našich klientů.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.