MAS Střední Polabí

Setkání pečujících bylo velmi podnětné. Sdíleli jsme osobní zkušenosti s péčí o své blízké, jaké starosti, ale i radosti doprovázejí roli pečujícího a zjistili jsme možnosti pomoci a podpory v rámci regionu MAS Střední Polabí.

www.strednipolabi.cz

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.